SPLOŠNI POGOJI VSTOPA NA PRIREDITEV

 

Vstop na prireditveni prostor je za vse obiskovalce, akreditirane novinarje in vabljene goste na glavnem vhodu
ob sejemski dvorani L.

Vstop na prireditveni prostor bo mogoč v odpiralnem času sejma, in sicer:
PETEK, 29. 11. 2019, od 18:00 do 02:00
SOBOTA, 30 .11. 2019, od 18:00 do 02:00

Prodaja vstopnic poteka na uradni strani Sloverotika: https://sloverotika.si/trgovina/  in neposredno na sejmišču na dan prireditve.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.

Če dobite vstopnico po nižji ceni, kot je bila v redni prodaji ali predprodaji, lahko sklepate, da je ponarejena.

Vstop s ponarejeno vstopnico ne bo možen. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano.

Vstop na prireditev je mogoč le polnoletnim osebam.

Blagajničarke ob prodaji kart in varnostniki pred vstopom in na sami sejemski prireditvi so pooblaščeni za ugotavljanje polnoletnosti osebe, ki želi vstopiti na prireditev ali je že vstopila na prireditev, in sicer na način, da lahko od takšne osebe zahtevajo predložitev veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in da imajo v primeru dvoma pravico takšni osebi zavrniti vstop oziroma jo napotiti, da zapusti prireditveni prostor.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti obiskovalcev bo v skladu s 49. členom Zakona o zasebnem varovanju s strani varnostne službe izveden površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oz. izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop z varovanega območja prepreči.

Vnos hrane in pijače na prireditveni prostor je prepovedan. Varnostna služba na vhodu ima pravico odvzeti hrano in pijačo osebam, ki vstopajo na prireditveni prostor oz. zavrniti vstop osebi, ki noče oddati hrane ali pijače.

Obiskovalci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Kljub kupljeni vstopnici si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.

Obiskovalci se gibljejo na dogodku na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih imetnik vstopnice prinese na prireditveni prostor.

Ogledi predstav v prostorih »ZONE« so na voljo do zapolnitve mest.

Kajenje v dvorani prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjem prostoru ob dvorani L, kjer so nameščeni tudi
pepelniki. Organizator prosi, da ob vstopu v prireditveni prostor upoštevate označbe in navodila varnostne službe ter ne povzročate hrupa ob odhodu iz prireditvenega prostora.

Obiskovalci so dolžni upoštevati navodila organizatorja.

POGOJI UPORABE PLAČILNE KARTICE

Na letošnjem festivalu SLOVEROTIKA bomo uporabljali plačilni sistem s karticami, ker želimo obiskovalcem zagotoviti čim boljšo uporabniško izkušnjo. Plačilne kartice so plačilno sredstvo za storitve gostinstva, garderobe, posebna območja (»zones«), Pussy Exhibition in Hardcore Club.

Na razstavnih prostorih je plačilno sredstvo gotovina.

Prevzamete in napolnite jih lahko na treh polnilnih postajah in info točki (lokacije). Kartice se lahko napolnijo z gotovino in preko POS-terminala z bančno kartico.
Prva polnitev znaša min, 10 EUR, od katere se odšteje 1 EUR kavcije, ki jo dobite vrnjeno ob vrnitvi kartice. Organizator zadrži sistemsko provizijo v višini 1 EUR.
Vsako nadaljnje polnjenje je mogoče do zneska 250 EUR. 

Stanje na vaši kartici lahko v vsakem trenutku preverite na polnilni postaji.

Kartica ni izdana na osebno ime obiskovalca in je v tem primeru prenosljiva, zato organizator ne odgovarja za zlorabo izgubljene, ukradene ali posojene kartice.

Ob vsakem plačilu s kartico prejmete račun, ki ga morate vzeti.Ob vračilu kartice vam vrnemo denar do nedelje, 1. 12. 2019, do 02:30 zjutraj na polnilnih postajah.

Celuks d.o.o.