SPLOŠNI POGOJI VSTOPA NA PRIREDITEV

Vstop na prireditveni prostor je za vse obiskovalce, akreditirane novinarje in vabljene goste na glavnem vhodu v sejemsko dvorano K (nasproti sejemske dvorane L).

Vstop na prireditveni prostor bo mogoč v odpiralnem času sejma, in sicer:

  • PETEK, 11.: od 17.30 do 2.00
  • SOBOTA, 11.: od 17.30 do 2.00

Vstopnice se prodajajo neposredno na sejmišču.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.

Če ste dobili vstopnico po nižji ceni od tistih, ki so v prodaji od avgusta dalje na www.sloverotika.si (23, 29, 31 in 36 EUR), lahko sklepate, da je vaša vstopnica ponarejena. Vstop s ponarejeno vstopnico ne bo možen. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano.

Vstop na prireditev je omogočen le polnoletnim osebam.

Blagajničarke, ki prodajajo vstopnice, in varnostniki so pooblaščeni, da že pred vstopom in tudi na sami sejemski prireditvi ugotavljajo polnoletnost oseb, ki želijo vstopiti na prireditev ali so že vstopile na prireditev, in sicer na način, da od takšne osebe zahtevajo predložitev veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in imajo v primeru dvoma pravico takšni osebi prepovedati vstop oziroma jo napotiti s prireditvenega prostora. 

 Obiskovalci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega, video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti obiskovalcev bo v skladu z 49. členom Zakona o zasebnem varovanju s strani varnostne službe izveden površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči vstop oziroma izstop osebe z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop z varovanega območja prepreči.

Kljub kupljeni vstopnici si pridržujemo pravico do prepovedi vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.

Obiskovalci se na dogodku gibljejo na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih imetnik vstopnice prinese s seboj na prireditveni prostor.

Kajenje v dvorani prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjem prostoru za sejemsko dvorano K, kjer so nameščeni pepelniki.

Organizator prosi, da ob vstopu v prireditveni prostor upoštevate označbe in navodila varnostne službe ter ne povzročate hrupa ob odhodu iz prireditvenega prostora.

Obiskovalci so dolžni upoštevati navodila organizatorja.

                                                                                                                    

Celjski sejem d. d.